Veel salesmedewerkers zijn van nature collegiaal. Dat is een goede eigenschap maar werkt tegen je wanneer je alle werkzaamheden oppakt die collega’s bij je neerleggen. Als je geen heldere taken en verantwoordelijkheden hebt en opgaat in de waan van de dag, werk je niet efficiënt. En dit kan je belemmeren in het halen van je doelstellingen.

Daarom is het erg belangrijk dat er binnen een organisatie duidelijkheid is over wie wat doet en hoe er gewerkt wordt. Een goed CRM-systeem helpt bij het aanbrengen van structuur in de werkwijze, mits alle medewerkers zorgvuldig en consequent alle data up-to-date houden, geplande activiteiten noteren en regelmatig rapportages draaien om te weten of én waar er bijgestuurd moet worden om de gezamenlijke doelstellingen te behalen.

Het is de taak van SalesInvest om dit salesproces optimaal in te richten voor alle teams die samenwerken binnen een organisatie. Dit doen we door het in kaart brengen van de huidige situatie, te luisteren naar feedback van medewerkers en KPI’s te bepalen zodat er gestuurd kan worden op cijfers.

Het resultaat?

  • Iedereen doet wat hij moet doen
  • Meer werkplezier
  • Ruimte voor nieuwe inzichten/projecten
  • Sturing op cijfers i.p.v. gevoel
  • Goed onderbouwde beslissingen
  • Verhoging van de omzet

#salesprocesinrichting #klantenwerven #acquisitie